Kyberennusteet 2020: yhteistyötä pilke silmäkulmassa

Viime torstaina 5.3.2020 järjestettiin FISC:n toimesta Helsingissä kokonaan uudenlainen kyberturvallisuustapahtuma Kyberennusteet 2020. Tapahtuma kokosi yhteen yhdeksän eri tahon ennusteet kyberturvallisuuden kehityksestä tänä vuonna ja pidemmälle 2020-luvulle. Lisäksi ennusteita pohdittiin arvovaltaisen tuomariston toimesta ja niistä kasattiin lopuksi yhteenveto joka kertoi teemoista jotka tulivat eniten esille. Itselläni oli ilo sekä osallistua tilaisuuteen ennustajana että auttaa tilaisuuden ideoinnissa ja järjestämisessä, ja lupauduin kirjoittamaan tilaisuudesta pari sanaa myös näin jälkikäteen.

Uudenlainen konsepti

Tapahtuma sai alkunsa Catharina Candolinin ideasta Twitterissä hänen ja minun täydennettyä Kyberturvallisuuskeskuksen ennustetta omilla ennusteillamme. Idean ydin oli koota eri ennusteet ja ennustajat yhteen, jotta aiheesta saataisiin kunnollista keskustelua ja ennusteista voitaisiin tehdä yhteenveto ja johtopäätöksiä. Tuin ajatusta tapahtumasta ja FISC:n Mika Susi otti lopulta järjestämisestä kopin. Noin kuudessa viikossa saatiin kokoon tilat, ennustajat, raati ja yleisö idean toteuttamiseksi.

Konseptina oli lyhyiden kymmenen minuutin ennusteiden sarja rytmitettynä tuomariston palautteella kustakin ennusteesta. Lopuksi tuomaristo kokosi vielä yhteenvedon ennusteiden annista ja tärkeimmistä huomioista. Ennustajia oli sekä tärkeiltä viranomaistahoilta että yksityisen sektorin toimijoilta, mukaan lukien Leijona Security. Lopputulemaa voi luonnehtia eräänlaiseksi synteesiksi eri toimijoiden ennusteista siitä, mihin suuntaan kyberturvallisuus on kehittymässä.

Tapahtuman anti

Tapahtuman järjestäminen tapahtui todella kiireisellä aikataululla, ja tiloiksi löydettiin 60 hengen sali tapahtumatalo Bankista. Pyrkimys oli koeponnistaa tapahtuma eräänlaisena pilottina: mikäli tämä uusi konsepti toimisi ja yleisö ja osallistujat pitäisivät tapahtumaa onnistuneena, voitaisiin tapahtuma järjestää uudelleen ensi vuonna.

Tapahtuma ylitti ainakin omat odotukseni, jotka olivat jo valmiiksi korkealla.

Nopeatempoiset ennusteet pakottivat keskittymään olennaiseen. Mitä asioita tulee nostaa esiin kun aiheena on tietoturvan ja kyberturvallisuuden tulevaisuus? Mitä kannattaa jättää pois? Tämä tiivisti ennusteita ja kirkasti siten viestiä. Toisaalta yhdeksän ennustetta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta toivat mukaan monenlaisia aiheita ja näkökulmia. Tämä oli toimiva vaihtoehto pidemmille puheenvuoroille. Tuomarien kommentit rytmittivät mukavasti nopeita ennusteita, joten tapahtuma ei missään vaiheessa jäänyt tylsäksi kalvojen seurailuksi. Myös jokaisen ennustajan kova asiantuntemus näkyi esityksistä. 

Myös tunnelma oli mainio. Jokaisella oli vakavan aiheen äärellä sopivasti pilke silmäkulmassa, ja myös tuomaristo osallistui läpän heittoon. Yleisökin vaikutti pitävän tapahtumasta, sen verran mitä kerkesin seuraamaan ja juttelemaan. Innostuneet ilmeet ja keskustelut kertoivat että tapahtuma oli hyvä idea. Tapahtuman loputtua monet totesivat että se tulisi ehdottomasti järjestää uudelleen.

Tuomariston tekemänä yhteenvetona ennustuksista nostettiin lopulta esiin seuraavat teemat:

  • Luottamus, sen merkitys ja kehitys tulevaisuudessa
  • Geopolitiikka ja kyberomavaraisuus (tai sen puute)
  • Tekoäly ja koneoppiminen sekä puolustus- mutta varsinkin myös hyökkäyspuolella
  • Ihmisyyden merkitys: järjestelmiä luovat ja käyttävät jatkossakin ihmiset
  • Työ jatkuu: ala on hiljalleen tulemassa “aikuiseksi”, mutta työtä on enemmän kuin koskaan. Emme voi tuudittautua nykytilanteeseen.

Yhteenveto: Suomessa kyberturvallisuus on yhteinen asia

Tapahtuma oli menestys. Se onnistui kokoamaan yrityksiä ja viranomaisia yhteen pohtimaan vakavaa aihetta asiallisesti, vapaasti ja hyvällä tunnelmalla. Teknologiaan liittyvän kehityksen ennustaminen on aina vaikeaa, mutta sitä on ehdottomasti syytä tehdä. Ja juuri tässä me olemme Suomessa hyviä: pystymme kokoamaan yhteiskunnan eri sektorit tekemään yhteistyötä. Kyberturvallisuus on aihe jossa yhteinen etu ajaa kaiken muun edelle, ja tämän tajuamisessa auttaa varmasti vahva kokonaisturvallisuutta korostava kulttuurimme.

Ja voin paljastaa että tapahtuma tulee taas ensi vuonna! Onnistuneen pilotin jälkeen totesimme että tästä on ehdottomasti tehtävä perinne. Tapahtuma järjestetään laajempana ja todennäköisesti jo tammikuussa. FISC pitää vetovastuun, mutta olen itsekin jälleen mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tapahtumaa.

Kiitokset: kaikille puhujille, tuomaristolle ja yleisölle

Erityiskiitokset: Catharina Candolinille ideasta, Mika Sudelle ja FISC:lle siitä että tapahtuma järjestettiin

Kategoria Ajankohtaista, Blogi