Hallinnoidut kyberturvapalvelut

Hallinnoitu kyberturva: hinta ja palvelun sisältö

Hallinnoidun kyberturvapalvelun hinta on 25 € / päätelaite / kk, ALV 0. Minimihinta 12500 € / kk.

Hinta sisältää tarvittavat ohjelmistot, käyttöönoton, tietoturvan valvonnan SIEM-järjestelmällä, uhkien torjunnan päätelaitesuojauksella sekä toimenpide-ehdotukset asiakkaan haavoittuvuuksien korjaamiseksi. Sopimusten minimikesto on 12 kuukautta. Uusia laitteita voidaan tuoda palveluun mukaan joustavasti sopimuksen aikana. 

Haavoittuvuuksien hallinta: hinta ja palvelun sisältö

Haavoittuvuuksien hallinta on ostettavissa myös erillisenä palveluna hintaan 12 € / päätelaite / kk, alv 0. Minimihinta 2000  € / kk.

Hinta sisältää tarvittavat ohjelmistot, käyttöönoton, haavoittuvuuksien etsimisen ja riskiarvion sekä toimenpide-ehdotukset asiakkaan haavoittuvuuksien korjaamiseksi. Sopimusten minimikesto on 12 kuukautta. Uusia laitteita voidaan tuoda palveluun mukaan joustavasti sopimuksen aikana. 

Palvelukuvaus

Hallinnoitu kyberturva on kokonaisvaltainen kyberturvapalvelu, jossa Leijona Securityn ammattilaiset ennaltaehkäisevät, valvovat ja torjuvat tietoturvauhkia asiakkaan järjestelmissä kellon ympäri. Palvelu toimitetaan pilvestä kiinteään kuukausihintaan. Asiakkaalle palvelun aloittaminen ja käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi. Nopean käyttöönoton jälkeen asiakkaalle raportoidaan jatkuvasti tietoturvan tilasta, ja asiakkaalla on myös oma pääsy seuraamaan tietoturvatapahtumia. 

Palvelu sisältää kolme toisiaan tukevaa suojausmekanismia, päätelaitesuojauksen, SIEM-järjestelmän ja haavoittuvuuksien hallinnan. Palvelun tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa. Palvelu on tarkoitettu sekä asiakkaille joilla ei ole omaa kyberturvaosaamista että myös asiakkaan kyberturvaosaajien tueksi, jotta he voivat keskittyä tärkeimpiin tehtäviinsä. 

Päätelaitesuojaus

Päätelaitesuojaus on organisaation kyberturvan tärkeimpiä osia. Päätelaitteet, kuten tietokoneet ja palvelimet, ovat useimmiten yhteydessä verkkoon ja sisältävät organisaation toiminnan kannalta elintärkeää tietoa. Tyypillisin esimerkki päätelaitesuojauksesta on antiviruksen käyttö.

Leijona Securityn palvelussa päätelaitteet suojataan edistyneellä ohjelmistolla, joka sisältää perinteisen antiviruksen ylittävän kyvyn torjua uhkia ja reagoida edistyneisiin hyökkäyksiin. Pelkän haittaohjelmien estämisen lisäksi on tärkeää tietää, miten laitteita vastaan on yritetty hyökätä ja onko jokin hyökkäys päässyt ensimmäisten suojausten ohi.

Leijona Securityn henkilöstö valvoo asiakkaan päätelaitteita jatkuvasti ja pitää yllä tietoturvakontrolleja sekä reagoi havaittuihin uhkiin. Palvelu sisältää kyvyn eristää saastunut laite verkosta ja suorittaa korjaustoimenpiteitä verkon yli.

SIEM-järjestelmä

SIEM (Security Information and Event Management, tietoturvatiedon ja –tapahtumien hallinta) kerää organisaation järjestelmien tuottamat lokit (tapahtumatiedot) ja analysoi niitä havaitakseen tietoturvapoikkeamia ja uhkia. Lokien analysointi ja varastointi antaa organisaatiolle sekä ajankohtaisen tilannekuvan että arvokasta historiatietoa. SIEM-järjestelmä on korvaamaton apu tietoturvan parantamisessa. Tietyille organisaatioille lokien säilytys saattaa olla myös lain määräämä velvoite.

SIEM-järjestelmä on osa Leijona Securityn hallinnoitua kyberturvaa. Palvelumme sisältää rajattoman lokidatan sisäänoton ja säilytyksen, ja hakujen tekeminen onnistuu sekunneissa. SIEM-järjestelmää valvotaan jatkuvasti analyytikkojemme toimesta, ja se kerää dataa myös muiden tuotteidemme havainnoista.

Haavoittuvuuksien hallinta

Hallinnoitu kyberturva sisältää myös haavoittuvuuksien hallinnan. Haavoittuvuuksien hallinta tarkoittaa järjestelmien tietoturvaan liittyvien haavoittuvuuksien etsimistä, löytämistä, luokittelua, priorisointia ja korjaamista. Tällaisia haavoittuvuuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi päivittämättömät ohjelmistot, käytössä olevat verkkoprotokollat, avoimet portit sekä muut tekijät jotka antavat hyökkääjille mahdollisuuden päästä käsiksi organisaation järjestelmiin. Hyvä haavoittuvuuksien hallinta auttaa organisaatiota ennaltaehkäisemään tietoturvauhkia vähentämällä järjestelmiin kohdistuvia riskejä.

Leijona Securityn palveluun sisältyy kuukausittainen asiakkaan verkon ja järjestelmien skannaaminen haavoittuvuuksien varalta. Löydökset arvioidaan riskitason perusteella ja asiakas saa yksityiskohtaisen toimenpidelistan jolla organisaation tietoturvaa voidaan parantaa paikkaamalla tietoturva-aukot tärkeysjärjestyksessä. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan toteuttaa haavoittuvuuksien skannaamista myös tiheämmällä välillä tai erillisestä pyynnöstä. Tämä hinnoitellaan erikseen.

Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö