Kyberturvallisuus palveluina

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus on Leijona Securityn leipälaji. Leijona Security tuottaa ja ylläpitää kokonaisvaltaista kyberturvallisuutta kartoitusten ja valvonnan avulla. Palvelutarjontamme jakautuu konsultoinnin ja hallinnoidun kyberturvan palveluihin.

Mitä on kyberturvallisuus?

Historiallisesti sähköisen yhteiskunnan verkottuessa on syntynyt uusia aloja kuten kyberturvallisuus. Alan pyrkimyksenä on tunnistaa, ehkäistä ja varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin sekä minimoida väistämättömät riskit.

Kyberuhka – mitä voin tehdä?

Mikäli toimitte julkisella sektorilla, toistuvasti julkisuudessa, käsittelette arkaluonteista tai erityisen arvokkaita tietovirtoja teihin voi kohdistua kyberuhka. Mikäli haluat kartoittaa kyberturvallisuutenne nykytilan ota yhteyttä.